Thông tin tài khoản:

ĐỖ VĂN ĐỊNH – 0441000696179

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – CHI NHÁNH HCM