GIỚI THIỆU

XÉT NGHIỆM ADN LÀ GÌ ?

Xét nghiệm ADN là xét nghiệm xác định huyết thống thông qua việc phân tích trình tự ADN đặc trưng giữa hai người có nghi ngờ quan hệ huyết thống với nhau.

XÉT NGHIỆM ADN VỚI MẪU GÌ?

Ngoài mẫu máu thông dụng, hiện nay với sự phát triển của công nghệ tách chiết ADN và giải trình tự ADN thế hệ mới, mẫu sinh phẩm phổ biến dùng trong xét nghiệm ADN huyết thống là mẫu niêm mạc miệng, hoặc mẫu móng tay, móng chân và mẫu tóc có gốc chân tóc. Đây đều là những mẫu dễ lấy, đảm bảo chất lượng để tách chiết ADN và quan trọng nhất là vẫn đảm bảo được độ chính xác của xét nghiệm ADN.

Xét nghiệm ADN không chỉ có ý nghĩa về mặt cá nhân trong việc nhận người thân, huyết thống mà còn có vai trò to lớn để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một cá nhân hay tổ chức.

Ví dụ:

  • Xét nghiệm ADN để làm nhập tịch, visa
  • Xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh, xác định quyền nuôi và trợ cấp đối với con cái
  • Xét nghiệm ADN để thực hiện quyền chia tài sản, thừa kế,…

 

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN

Tin sự kiện

 

 

HÌNH ẢNH

 

 

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU

 
 
Tư vấn ngay